การใช้เพื่อเป็น ขายยานอนหลับ คลายกังวล แพทย์ควรวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร เพื่อจะได้พิจารณาเลือกชนิดยาให้เหมาะสมกับโรคหรือภาวะนั้น ๆ

การใช้ยาเพื่อคลายกังวลทั่วไป แพทย์ควรเลือกใช้ยาที่มีการออกฤทธิ์ระยะยาว เช่น diazepam โดยให้ยาก่อนนอนวันละครั้ง หรือไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน โดยส่วนใหญ่จะให้รับประทานก่อนนอน นอกจากจะได้ผลในการรักษาอาการวิตกกังวลแล้ว benzodiazepine ยังได้ผลในการลดภาวะวิตกกังวลทั่ว ๆ ไป เช่น ก่อนผ่าตัด ก่อนสอบ ย้ายบ้าน ยาที่ใช้มักเป็นยาความแรงต่ำและขนาดยาต่ำ ๆ
การใช้เป็นยานอนหลับ แพทย์ควรถามถึงลักษณะอาการของการนอนไม่หลับ หากเป็นอาการนอนไม่หลับช่วงต้น ควรเลือกยากลุ่มที่ออกฤทธิ์เร็วและตัวยาอยู่ในร่างกายไม่นาน และหากเป็นอาการนอนไม่หลับแบบตื่นกลางดึก หรือตื่นนอนแต่เช้ามืด ควรเลือกยากลุ่มที่ออกฤทธิ์นานขึ้น แต่บางครั้งฤทธิ์ของยาอาจอยู่นานจนทำให้ผู้ป่วยง่วงซึมในตอนเช้า

ปัจจัยด้านผู้ป่วย ได้แก่ ลักษณะอาการ เช่น เป็นเรื้อรัง เป็นเร็วหายเร็ว หรือเป็นความวิตกกังวลต่อเฉพาะบางเหตุการณ์ อายุของผู้ป่วย โรคทางกายโดยเฉพาะโรคตับทำงานบกพร่อง

ปัจจัยด้านตัวยา
ได้แก่ ความแรงของยาชนิดต่าง ๆ ในกลุ่ม benzodiazepine คุณลักษณะเฉพาะของยา การดูดซึม ระยะเวลาที่เริ่มออกฤทธิ์ ระยะเวลาที่ยาถูกขจัดออกจากร่างกาย

หลักการปรับขนาดยา
ในการปรับขนาดยา benzodiazepine ขึ้นอยู่กับการชั่งน้ำหนักระหว่างผลของการรักษากับอาการข้างเคียงจากยาที่อาจเกิดขึ้น โดยเมื่อเลือกใช้ยาชนิดใดแล้วควรใช้ให้ถึงขนาดสูงสุดในการรักษาของยาตัวนั้นก่อนเปลี่ยนยาใหม่ นอกจากผู้ป่วยทนอาการข้างเคียงของยาไม่ได้ และไม่แนะนำให้ใช้ benzodiazepine หลายตัวพร้อมกัน เนื่องจากไม่มีผลดีกว่าการใช้ยาตัวเดียว นอกจากนั้นยังมีประเด็นอื่น ๆ ในการปรับขนาดยา benzodiazepine ได้แก่

หากยาตัวใดได้ผลในการรักษา ให้คงขนาดยาต่ำสุดที่ควบคุมอาการได้ไประยะหนึ่งตามแต่แพทย์พิจารณาในแต่ละโรค ไม่ควรพยายามจะลดขนาดยาเร็วเกินไปโดยที่โรคยังไม่หาย

เมื่อใช้ยากลุ่ม benzodiazepine ระยะเวลาหนึ่งแล้ว อาจเกิดอาการดื้อยา หมายถึง ใช้ยาในขนาดเดิมแล้ว ฤทธิ์ของยาลดน้อยลงกว่าเดิม ซึ่ง อาการดื้อยามักเกิดกับฤทธิ์ง่วงซึมก่อน ส่วนฤทธิ์คลายกังวลนั้นพบว่าไม่เกิดภาวะทนต่อยา หมายความว่า หากใช้ยารักษาอาการวิตกกังวลแล้ว จะใช้ได้ผลนานกว่าใช้เพื่อทำให้หลับ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาขึ้นเรื่อย ๆ แต่หากใช้เพื่อให้นอนหลับติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจต้องปรับขนาดยาเพิ่มขึ้น

การลดขนาดยาเพื่อหยุดยาเมื่อครบกำหนดระยะรักษา ควรค่อย ๆ ปรับลดลงทีละน้อย แพทย์มักลดขนาดยาลงร้อยละ 25 ของขนาดยาสูงสุดที่เคยใช้ทุก 1-2 สัปดาห์ จนหยุดยาได้หมดภายใน 4-8 สัปดาห์ สิ่งที่อาจพบในขณะลดยาคือ ผู้ป่วยมีอาการวิตกกังวลขึ้นอีก ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโรคเดิมที่ยังไม่หายขาดจริง หรือเกิดอาการเหมือนโรคเดิมแต่รุนแรงกว่า โดยเป็นช่วงสั้น ๆ อาการลักษณะดังกล่าวอาจคล้ายกับอาการขาดยาจริง ๆ ของผู้ป่วย ซึ่งอาการจะค่อย ๆ ลดลงเองได้เมื่อหยุดยาไประยะหนึ่ง

ในผู้ที่มีโรคทางกายหรือมีอายุมาก แพทย์มักเลือกใช้ยา benzodiazepine ที่ไม่มีสารออกฤทธิ์หลังตัวยาเปลี่ยนแปลงในร่างกายตกค้างอยู่ เช่น lorazepam

ยา benzodiazepine ที่ขจัดออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว หากใช้ติดต่อกันระยะหนึ่งจะทำให้เกิดอาการติดยาได้ง่ายกว่ายาที่ขจัดออกจากร่างกายช้า

ผลลัพธ์ อาจมีการเปลื่ยนแปลง ไปในแต่ละบุคคล/สภาพผิว/รูปร่าง