หากคุณลองทุกวิถีทางที่ช่วยให้คุณนอนหลับตอนกลางคืนแล้วไม่ได้ผล การใช้ยานอนหลับก็จะเป็นอีกตัวเลือกที่เข้ามาช่วยเหลือคุณ โดยมีคำแนะนำการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยดังนี้ ขายยานอนหลับ

เข้ารับการประเมินทางการแพทย์ก่อน: ก่อนที่คุณจะพิจารณาใช้ยานอนหลับ ให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเสียก่อน โดยแพทย์จะสามารถสาเหตุที่ทำให้คุณนอนไม่หลับได้ หากคุณกำลังใช้ยานอนหลับมามากกว่าหนึ่งอาทิตย์ ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการนัดหมายติดตามผลเพื่อพูดคุยถึงการใช้ยาของคุณด้วย

อ่านคำแนะนำที่ฉลากยาอย่างละเอียด: ควรอ่านคู่มือฉลากยานอนหลับเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีใช้และช่วงเวลาที่ใช้ยา รวมไปถึงผลข้างเคียงสำคัญ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หากคุณมีคำถาม ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์

ห้ามทานยานอนหลับจนกว่าคุณจะเข้านอน: ยานอนหลับจะทำให้การรู้สึกตัวน้อยลง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์อันตรายต่าง ๆ ควรทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันให้เสร็จสิ้นและรอจนกว่าจะถึงกลางคืนและใช้ยาก่อนที่คุณจะเข้านอน

ทานยานอนหลับก่อนนอนเพื่อให้นอนได้เต็มที่: ให้ใช้ยานอนหลับเมื่อคุณต้องการนอนให้สนิททั้งคืน หรืออย่างน้อยเจ็ดถึงแปดชั่วโมง สำหรับการใช้ยานอนหลับปริมาณน้อย ๆ ที่มีไว้เพื่อให้ตื่นขึ้นกลางดึกก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสี่ชั่วโมง

สังเกตผลข้างเคียงของยา: หากคุณรู้สึกวิงเวียนหรือง่วงนอนระหว่างวัน หรือประสบกับผลข้างเคียงจากยาค่อนข้างมาก ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อเปลี่ยนปริมาณยาที่ใช้ทันที ห้ามเปลี่ยนยานอนหลับที่ใช้ใหม่โดยพลการเนื่องจากคุณไม่มีทางทราบว่ายาตัวใหม่จะส่งผลอย่างไรกับคุณบ้าง

เลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอล์: ห้ามผสมยานอนหลับเข้ากับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็ดขาด เพราะแอลกอฮอล์จะเพิ่มฤทธิ์กล่อมประสาทของยาขึ้นแม้จะมีปริมาณเล็กน้อยก็ตาม ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกเวียนศีรษะ สับสน หรือแม้แต่หมดสติได้ อีกทั้งการผสมสารทั้งสองเข้าด้วยกันอาจทำให้การหายใจช้าลงหรือสติไม่ตอบสนองได้ซึ่งนับว่าอันตรายมาก และแอลกอฮอล์ยังเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดภาวะนอนไม่หลับอีกด้วย

ใช้ยานอนหลับตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด: ยานอนหลับที่แพทย์ให้บางตัวจะมีไว้สำหรับใช้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ห้ามใช้ยาที่ได้รับมาเกินปริมาณที่แพทย์กำหนดเด็ดขาด และหากปริมาณที่กำหนดมาไม่สามารถช่วยการนอนหลับคุณได้เท่าที่ควร ห้ามทานยาเพิ่มโดยไม่ทำการปรึกษาแพทย์ก่อน

เลิกยาอย่างระมัดระวัง: เมื่อคุณพร้อมจะหยุดใช้ยานอนหลับ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเภสัชกรหรือแพทย์ หรือคำแนะนำบนฉลากยา ยาบางตัวต้องทำการถอนยาอย่างช้า ๆ และต้องทราบดีว่าการถอนยานอนหลับอาจก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับในช่วงไม่กี่วันได้ด้วย

ผลลัพธ์ อาจมีการเปลื่ยนแปลง ไปในแต่ละบุคคล/สภาพผิว/รูปร่าง