เมื่อรับประทานยาเข้าไปในร่างกาย ยาจะกระจายไปจับตัวรับในสมองซึ่งรวมตัวเป็นโครงสร้างเชิงซ้อนในส่วนต่างๆ ของสมอง ทำให้เกิดฤทธิ์ยับยั้งการนำสัญญาณประสาทในสมอง จากการที่ยาออกฤทธิ์กับตัวรับนี้ เมื่อหยุดใช้ยาทันทีจะทำให้เกิดอาการถอนยา ซึ่งเป็นภาวะกระตุ้นของสมอง ได้แก่ มีอาการวิตกกังวลรุนแรง กระวนกระวาย โรคจิต หรือเกิดอาการชักได้ เช่นเดียวกับผู้ที่หยุดดื่มสุราทันที เนื่องจากแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์ที่ตัวรับชนิดนี้เช่นเดียวกับยา benzodiazepine ฉะนั้นการรู้จักวิธีหยุดยาอย่างช้า ๆ จึงสำคัญพอ ๆ กับการรู้จักวิธีใช้ยา

 

ยากลุ่ม benzodiazepine รักษาโรคใดได้บ้าง

 

อาการวิตกกังวลทั่วไป เช่น กังวลจากการคาดการณ์ล่วงหน้า จึงนำยามาให้ผู้ป่วยรับประทานในคืนก่อนผ่าตัด

รักษาโรควิตกกังวลและโรคตื่นตระหนกบางประเภท

 

ภาวะวิตกกังวลเฉียบพลัน เช่น ในผู้ที่ประสบเหตุการณ์ร้ายหรือได้รับข่าวร้าย

 

อาการนอนไม่หลับ ซึ่งควรใช้ยาเป็นครั้งคราวเท่านั้น การหาสาเหตุของการนอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาจะเหมาะสมกว่า

 

ใช้เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากทางร่างกายหรือจิตใจ

 

ใช้ก่อนการผ่าตัด เนื่องจากมีฤทธิ์ทำให้ลืมเหตุการณ์ ง่วงซึม และคลายกังวล ขายยานอนหลับ

 

ระงับอาการชัก แต่ไม่ป้องกันการชัก ยกเว้นยา benzodiazepine บางชนิด เช่น clonazepam ที่สามารถป้องกันอาการชักบางประเภท

รักษากลุ่มอาการขาดสุรา (alcohol withdrawal syndrome)