ยานอนหลับทำให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นและช่วยให้นอนได้ยาวนานมากขึ้น ซึ่งความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่ได้รับจากยานอนหลับแต่ละประเภทอาจจะแตกต่างกันไป เพื่อการตัดสินใจเลือกยานอนหลับที่เหมาะสมกับคุณที่สุดนั้น แพทย์จะทำการ:

 

 

 

สอบถามประเด็นต่าง ๆ เพื่อร่างภาพรูปแบบการนอนหลับของคุณ

 

จัดให้มีการทดสอบเพื่อมองหาภาวะสุขภาพต้นเหตุที่อาจส่งผลให้นอนหลับยากขึ้น

 

อภิปรายตัวเลือกยานอนหลับแต่และประเภท รวมไปถึงความถี่และช่วงเวลาที่ต้องทานยาและรูปแบบของยา อย่างเช่นเป็นยาเม็ด สเปรย์พ่นปาก หรือยาเม็ดละลายน้ำ เป็นต้น

 

จ่ายยานอนหลับตามระยะเวลาเพื่อชี้ชัดผลประโยชน์และผลข้างเคียงของยานั้น ๆ

 

จัดให้คุณลองยานอนหลับอีกประเภทในกรณีที่ยานอนหลับตัวก่อนหน้าใช้ไม่ได้ผลหลังจากครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตอนแรกแล้ว

 

ช่วยเลือกยานอนหลับที่ดีที่สุดโดยมองจากราคาที่ถูกที่สุดมากกว่าแบรนด์ของยา ขายยานอนหลับ

 

บริษัทประกันภัยอาจจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ยานอนหลับ ซึ่งอาจทำให้คุณต้องหาวิธีจัดการกับภาวะนอนไม่หลับแทน